Vinden blæser køligt
Stjernerne lyser op
Du ligger ved min side
Bevæger ganske svagt din krop

Hvor mon du er henne
I hvilket drømmeland?
Hvad laver du i drømmen
Er du ægte, glad og sand?

Danser du alene
Eller er der andre der?
Findes jeg i drømmen
Eller ligger jeg virkelig blot her?

Hører du mine spørgsmål
Gennem nattens tunge ro
Ænser du min uro
Vil jeg nogensinde i dit hjerte bo?

Eller vil vi altid være som nu
Hvor du sover tungt og drømmende
Mens jeg ligger og er vågen
Alene med natten, søgende

Af: Nicola Voss

Læs mange flere af mine kærlighedsdigte lige her

About the Author

Nicola

Share your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Want More Great Content?

Check Out These Articles 

>